Celé znenie listu

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

dovoľujeme si Vás požiadať o podporu návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predkladá skupina 24 poslancov z dvoch poslaneckých klubov.

Je nespochybniteľný fakt, že osobitná ochrana a podpora žien pred a po pôrode je súčasťou mnohých medzinárodných a európskych zmlúv. Zároveň Dohovor OSN o právach dieťaťa hovorí, že „dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom“.

Návrh zákona je výrazom širokej zhody, že život matky a jej dieťaťa nie sú v rozpore. Aj napriek viacerým zavádzajúcim tvrdeniam, ktoré v nedávnej dobe odzneli v rámci verejnej diskusie, návrh nikoho nestigmatizuje ani neobmedzuje. Práve naopak, jeho snahou je poskytnúť ženám v čase tehotenstva dostatok informácií a času pre ich rozhodovanie sa. Zároveň, ak sa rozhodnú svoje dieťa priviesť na svet, aktuálny návrh prináša konkrétne nástroje praktickej sociálnej a finančnej pomoci.

Osobitne oceňujeme, že návrh zákona:

1. Prostredníctvom predĺženia lehoty na rozmyslenie dáva ženám väčší priestor pre slobodné rozhodnutie založené na dostatočnej informovanosti. Podotýkame, že vo viacerých krajinách západnej Európy je táto časová lehota určená na kvalifikované rozhodnutie dlhšia ako súčasný stav na Slovensku.
Taliansko – 168 hodín (7 dní)
Belgicko – 144 hodín (6 dní)
Holandsko – 120 hodín (5 dní)
Luxembursko – 72 hodín (3 dni)
Nemecko – 72 hodín (3 dni)
Portugalsko – 72 hodín (3 dni)

2. Prináša zlepšenie informovaného súhlasu, teda rozšírenie množstva informácií, ktoré žena žiadajúca o vykonanie umelého ukončenia tehotenstva dostáva.

3. Predpokladá odovzdanie informácií o možnosti pomoci pre ženu v listinnej podobe, aby si tehotná žena mohla lepšie premyslieť svoje rozhodnutie a prípadne konzultovať ho s ďalšími odborníkmi.

4. Mení názov samotného úkonu z „umelého prerušenia tehotenstva“ na „umelé ukončenie tehotenstva“, čo objektívne popisuje realitu zákroku.

5. Zjasňuje termíny a prináša väčšiu istotu pri výkone zdravotnej starostlivosti.

6. Prináša nóvum v podobe každoročnej správy o potratovosti na Slovensku, ktorá už nebude iba sumárom štatistík, ale analytickou správou s návrhmi opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu založených na kvalitných a aktuálnych dátach.

7. Zavádza zisťovanie príčin umelých potratov, čo výrazne napomôže nastaveniu účinných opatrení zdravotného aj sociálneho charakteru pre tehotné ženy do budúcnosti.

Pre všetky tieto dôvody Vás, poslankyne a poslancov NR SR, vyzývame hlasovať v prospech tohto legislatívneho návrhu a podporiť tak dôstojnosť a právo nenarodených detí na život, ktoré sú potvrdené aj Ústavou SR. Zároveň vyzdvihujeme pridanú hodnotu tohto návrhu zákona z hľadiska práva žien na dobrú informovanú voľbu a lepšiu finančnú a sociálnu podporu v životnom období, kedy to najviac potrebujú.

  Podporte list ako zdravotník

  List podporilo aj

  298 lekárov
  147 sestier
  14 pôrodných asistentiek
  82 ďalších zdravotníkov

  Podporujúci zdravotníci

  1. prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. pôrodná asistentka, vysokoškolská pedagogička v pôrodnej asistencii
  2. MUDr. Magdaléna Gerová, PhD. lekár/ka gynekologička
  3. doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. mim. prof. zdravotná sestra (pediatrické oddelenie)
  4. doc. PaedDr., PhDr. Viera Simočková, PhD. pôrodná asistentka
  5. doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. lekár/ka, internista a klinický farmakológ
  6. MUDr. Alena Polomská lekár/ka gynekológia a pôrodníctvo
  7. MUDr. Marek Dráb PhD. lekár/ka gynekológ – pôrodník
  8. MUDr. Miroslav Haško PhD. lekár/ka gynekológ-pôrodník
  9. MUDr. Andrej Mikolášik lekár/ka gynekológ – pôrodník
  10. MUDr. Miroslava Petrišinová lekár/ka gynekológia a pôrodníctvo
  11. MUDr. Ivan Wallenfels lekár/ka gynekolog
  12. prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. lekár/ka pediater, vedúci katedry prenatálnej medicíny
  13. prof. MUDr. Mariana Mrazova, PhD, MHA lekár/ka internistka
  14. prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. lekár/ka Internista, endokrinológ, klinický biochemik, laboratorna diagnostika
  15. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD lekár/ka neurológ
  16. doc.MUDr. Jozef Bulas, CSc. lekár/ka Internista, kardiológ
  17. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. lekár/ka internista
  18. MUDr. Lucia Ďuračková, PhD. lekár/ka gynekologička – pôrodníčka
  19. MUDr. Andrej Karkalik lekár/ka gynekológ
  20. prof. MUDr. Eva Grey, PhD. lekár/ka vysokoškolská profesorka
  21. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. lekár/ka verejné zdravotníctvo
  22. Dr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych lekár/ka psychiater
  23. MUDr. Július Horňák lekár/ka gynekológ – pôrodník
  24. MUDr. Marcel Litavec lekár/ka Neonatológ
  25. prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok, PhD. lekár/ka Interná medicína
  26. MUDr. Iveta Kloknerová lekár/ka pediater
  27. MUDr. Marika Bednárová lekár/ka pediatrička
  28. MUDr. Matúš Chuda lekár/ka gynekológ – pôrodník
  29. MUDr. Juraj Wallenfels lekár/ka gynekológ
  30. MUDr. Daniela Hašková lekár/ka pediater
  31. MUDr. Juraj Rácik lekár/ka stomatológ
  32. MUDr. Katarína Sedlačková lekár/ka anestézia a intenzívna medicína
  33. MUDr. Mária Gerlasinska lekár/ka neonatológia
  34. MUDr. Maria Machackova lekár/ka chirurg
  35. MUDr. Martin Žitňanský lekár/ka neurológ
  36. MUDr. Michal Kleman lekár/ka anestéziológia a intenzívna medicína
  37. MUDr. Pavol Caudt lekár/ka urológ
  38. MUDr. Ľubomír Fučko lekár/ka pediater
  39. MUDr. Beáta Benčová lekár/ka zubná lekárka
  40. MUDr. Jarmila Vojtkova lekár/ka pediater
  41. MUDr. Martin Vojtko lekár/ka chirurg
  42. MUDr. Riana Wallenfelsová lekár/ka neurológ
  43. MUDr. Zuzana Lauková lekár/ka pediater
  44. MUDr. Abdullah Dammak, MBA lekár/ka onkológ
  45. MUDr. Adriana Nogeová, CSc. lekár/ka pediatrická endokrinologička
  46. MUDr. Alena Kadlíčková lekár/ka pediatria, dorastové lekárstvo
  47. MUDr. Allan Böhm, PhD, MBA, FESC lekár/ka kardiológ
  48. MUDr. Andrea Jacková lekár/ka infektológ
  49. MUDr. Andrej Malík lekár/ka všeobecný lekár pre dospelých
  50. MUDr. Anna Bednárová lekár/ka gynekologička
  51. MUDr. Anna Halašková lekár/ka pediater
  52. MUDr. Anna Koniarová lekár/ka všeobecný lekár pre dospelých
  53. MUDr. Anna Lakatošová lekár/ka vnútorné lekárstvo a klinická biochémia
  54. MUDr. Annamária Brathová lekár/ka radiológia
  55. MUDr. Annamária Šefčíková lekár/ka
  56. MUDr. Barbora Balažiová lekár/ka pediatria
  57. MUDr. Barbora Kašperová lekár/ka hematológia v predatestačnej príprave
  58. MUDr. Beata Spanikova PhD, lekár/ka Internista
  59. MUDr. Beáta Tvardziková lekár/ka gynekológia a pôrodníctvo – predatest. príprava
  60. MUDr. Bianka Tomanicová lekár/ka
  61. MUDr. Bianka Záhorová lekár/ka oftalmológia
  62. MUDr. Bjelová Agnesa lekár/ka AIM
  63. MUDr. Blanka Puškárová lekár/ka klinická onkológia
  64. MUDr. Blažej Vaščák lekár/ka praktický lekár pre dospelých
  65. MUDr. Bohuslav Giblák lekár/ka pediater
  66. MUDr. Božena Ondrušová lekár/ka ORL
  67. MUDr. Božena Jakubjaková lekár/ka oftalmológ
  68. MUDr. Cyril Fedor lekár/ka urológ
  69. MUDr. Dana Reichova lekár/ka sekundarny lekar
  70. MUDr. Daniel Dyttert, PhD. lekár/ka chirurg
  71. MUDr. Daniel Kothaj lekár/ka neurológia, rádiologia
  72. MUDr. Daniel Kotleba lekár/ka anesteziológ
  73. MUDr. Daniel Múdry lekár/ka psychiater
  74. MUDr. Daniela Hennelová lekár/ka chirurgička
  75. MUDr. Daniela Hrtusova lekár/ka psychiatria
  76. MUDr. Denisa Lobotková, PhD. lekár/ka pediater
  77. MUDr. Dominik Balog lekár/ka chirurg
  78. MUDr. Dominik Michálek lekár/ka
  79. MUDr. Dominik Timko lekár/ka vnútorné lekárstvo
  80. MUDr. Dominika Brunčáková lekár/ka oftalmológ
  81. MUDr. Dominika Fedorová lekár/ka bez špecializácie
  82. MUDr. Dominika Poláková lekár/ka pediater
  83. MUDr. Dušan Rybár, PhD. lekár/ka anesteziológ-intenzivista
  84. MUDr. Elena Salmašová lekár/ka lekárka
  85. MUDr. Elena Tokošová, PhD. lekár/ka oftalmológia
  86. MUDr. Elizabeth Brouthers lekár/ka vnutorne lekarstvo, v atestačnom procese
  87. MUDr. Emilia Tomkova lekár/ka
  88. MUDr. Emília Vlčková lekár/ka všeobecný lekár
  89. MUDr. Eva Dzugasová lekár/ka nefrológ
  90. MUDr. Eva Ganovska PhD. lekár/ka kardiologia
  91. MUDr. Eva Hercegová lekár/ka posudkový lekár
  92. MUDr. Eva Korňanová lekár/ka
  93. MUDr. Eva Michalková lekár/ka všeobecný lekár pre deti a dorast
  94. MUDr. Eva Wallenfelsova lekár/ka pediater, pediatricky endokrinolog a diabetolog
  95. MUDr. František Balázs lekár/ka kardiológia
  96. MUDr. Gabriela Štesová lekár/ka rádiológia
  97. MUDr. Gabriela Torvasti lekár/ka zatiaľ v špec. na všeobecné lekarstvo
  98. MUDr. Igor Ondruš lekár/ka internista
  99. MUDr. Iveta Furielová lekár/ka
  100. MUDr. Iveta Senderakova lekár/ka angiolog
  101. MUDr. Iveta Urbanová lekár/ka anestéziológ
  102. MUDr. Ivona Tisoňová lekár/ka internista,všeobecný lekár
  103. MUDr. Ján Hencel lekár/ka všeobecné lekárstvo
  104. MUDr. Ján Hrib lekár/ka radiológ
  105. MUDr. Jana Fülöpová lekár/ka všeobecný lekár pre dospelých
  106. MUDr. Jana Pešková lekár/ka všeobecný lekár pre deti a dorast
  107. MUDr. Jana Prekopová lekár/ka anestéziologia a IM
  108. MUDr. Jana Sitárová lekár/ka oftalmolog
  109. MUDr. Jana Teslíková lekár/ka klinický mikrobiológ
  110. MUDr. Janka Tkáčiková lekár/ka pediater
  111. MUDr. Janka Tomášiková lekár/ka zubná lekárka
  112. MUDr. Jaroslav Barok lekár/ka Imunológia-alergiológia
  113. MUDr. Jaroslav Petrišin lekár/ka gynekológia a pôrodníctvo
  114. MUDr. Jaroslava Gramatová lekár/ka
  115. MUDr. Jihad Bou Ezzeddine lekár/ka kardiológ
  116. MUDr. Jiří Bednář lekár/ka kardiologie/interna
  117. MUDr. Jiří Holý, Ph.D. lekár/ka vnútorné lekárstvo, klinická farmakológia
  118. MUDr. Jozef Baláž lekár/ka gastroenterológ
  119. MUDr. Jozef Chovanec lekár/ka internista-onkológ
  120. MUDr. Jozef Salmáš lekár/ka kardiológ
  121. MUDr. Jozef Serafín lekár/ka
  122. MUDr. Jozef Wallenfels lekár/ka anestéziológia a Intenzívna medicína
  123. MUDr. Jozefina Skulavikova lekár/ka chirurg
  124. MUDr. Júlia Šverhová lekár/ka všeobecné lekárstvo
  125. MUDr. Juraj Breza lekár/ka ORL
  126. MUDr. Juraj Harinek lekár/ka anesteziologia a Intenzivna medicina
  127. MUDr. Juraj Majek, PhD. lekár/ka internista, gastroenterolog
  128. MUDr. Juraj Veres lekár/ka neurológia
  129. MUDr. Katarína Blštáková lekár/ka
  130. MUDr. Katarína Fedorková lekár/ka v špecializačnej príprave odbor rádiológia
  131. MUDr. Katarína Chovancová lekár/ka vnútorné lekárstvo
  132. MUDr. Katarína Jakubčíková lekár/ka všeobecné lekárstvo v príprave
  133. MUDr. Katarína Kaliňáková lekár/ka internistka
  134. MUDr. Katarína Kiszelová lekár/ka rádiológ
  135. MUDr. Katarína Kosová lekár/ka
  136. MUDr. Katarína Schmidtová lekár/ka všeobecný lekár pre dospelých
  137. MUDr. Katarína Sivoňová lekár/ka oftalmológia
  138. MUDr. Katarina Skubova lekár/ka kardiolog
  139. MUDr. Katarína Tóthová lekár/ka všeobecné lekárstvo
  140. MUDr. Klára Hodálová lekár/ka oftalmológia
  141. MUDr. Klaudia Šoltésová lekár/ka
  142. MUDr. Klčová Dagmar lekár/ka klinický imunolog
  143. MUDr. Kozlík Boris lekár/ka všeobecný
  144. MUDr. Kristína Čerenská lekár/ka
  145. MUDr. Kristína Jirásková lekár/ka ORL
  146. MUDr. Kucmanová Viera lekár/ka všeobecné lekárstvo
  147. MUDr. Ladislav Slobodník lekár/ka urológ
  148. MUDr. Laura Borošová lekár/ka gynekológia a pôrodníctvo v predatestačnej príprave
  149. MUDr. Lenka Bérešová lekár/ka vnútorné lekárstvo
  150. MUDr. Ľuboš Bača lekár/ka
  151. MUDr. Lenka Bucová lekár/ka pediatria
  152. MUDr. Lucia Fulová lekár/ka
  153. MUDr. Lucia Krčméryová lekár/ka lekárka – medicínska etička
  154. MUDr. Lucia Labašová lekár/ka
  155. MUDr. Lucia Šimoňáková lekár/ka všeobecné lekárstvo, geriatria
  156. MUDr. Ľudmila Balážová lekár/ka rádiologia
  157. MUDr. Lukáš Bičej lekár/ka všeobecný lekár
  158. MUDr. Lukáš Bobek lekár/ka radiačná onkológia
  159. MUDr. Magdalena Bachanova lekár/ka
  160. MUDr. Magdaléna Černá lekár/ka pneumologička
  161. MUDr. Marcela Košičárová lekár/ka neurológ
  162. MUDr. Marek Hudáček lekár/ka nefrológ
  163. MUDr. Marek Kalavsky lekár/ka chirurgia, detska chirurgia
  164. MUDr. Marek Pollák lekár/ka všeobecné praktické lekárstvo
  165. MUDr. Margita Stanková lekár/ka
  166. MUDr. Mária Andelová lekár/ka gastroenterolog
  167. MUDr. Mária Fenciková lekár/ka
  168. MUDr. Mária Hajzoková lekár/ka
  169. MUDr. Mária Horňáková lekár/ka
  170. MUDr. Mária Kočišová lekár/ka radiačný onkológ
  171. MUDr. Mária Miháliková lekár/ka
  172. MUDr. Mária Noskovičová, PhD. lekár/ka internistka
  173. MUDr. Mária Pitlová lekár/ka
  174. MUDr. Mária Repáňová lekár/ka stomatológ
  175. MUDr. Mária Takáčová lekár/ka lekárka
  176. MUDr. Marián Sivoň lekár/ka Všeobecné lekárstvo
  177. MUDr. Marianna Grigerova, PhD. lekár/ka endokrinologia
  178. MUDr. Marianna Machyniakova lekár/ka pediatria a dorastové lekarstvo
  179. MUDr. Marianna Víteková lekár/ka
  180. MUDr. Martin Griger, PhD, FIPP lekár/ka anesteziologia
  181. MUDr. Martin Habiňák lekár/ka gastroenterológ
  182. MUDr. Martin Kučma lekár/ka klinická onkológia
  183. MUDr. Martin Rozinaj lekár/ka sekundárny lekár
  184. MUDr. Martin Svetlošák, PhD. lekár/ka kardiológ
  185. MUDr. Martina Gajancová lekár/ka hematológia
  186. MUDr. Matúš Chocholatý, PhD., FEBU, FECSM lekár/ka urológ
  187. MUDr. Mgr. Martin Moravec lekár/ka
  188. MUDr. Mgr.Eva Dická lekár/ka pediater-infektológ
  189. MUDr. Michaela Jakubová lekár/ka
  190. MUDr. Michaela Mikulová lekár/ka pediatria
  191. MUDr. Michal Bušovský lekár/ka
  192. MUDr. Michal Janík lekár/ka úrazová chirurgia
  193. MUDr. Milan Benko lekár/ka rádiológ
  194. MUDr. Mirela Pustová lekár/ka detský psychiater
  195. MUDr. Miriama Babeľová lekár/ka infektológia
  196. MUDr. Miriama Baníková lekár/ka anesteziologia a intenzívna medicína
  197. MUDr. Miriama Chovancová lekár/ka neurologička
  198. MUDr. Miroslav Mako lekár/ka neurológia
  199. MUDr. Monika Berová lekár/ka
  200. MUDr. Monika Bou Ezzeddine lekár/ka Geriatria
  201. MUDr. Monika Gazdíková lekár/ka interná medicína
  202. MUDr. Monika Rudíková lekár/ka diabetologička
  203. MUDr. Monika Sejková lekár/ka
  204. MUDr. Monika Sziváková lekár/ka dermatovenerológ
  205. MUDr. Monika Zgolová lekár/ka pediater
  206. MUDr. Orlovský František lekár/ka chirurg
  207. MUDr. Patrik Sivčo lekár/ka otorinolaryngológ
  208. MUDr. Pavol Čuj lekár/ka Interné
  209. MUDr. Pavol Fabo lekár/ka
  210. MUDr. Pavol Fülöp lekár/ka kardiológ v príprave
  211. MUDr. Pavol Chovanec lekár/ka psychiater
  212. MUDr. Pavol Rendek lekár/ka ortopédia
  213. MUDr. Pavol Šúst, EDIC lekár/ka anesteziológia a intenzívna medicína
  214. MUDr. Peter Brath lekár/ka Ortopedia a úrazová chirurgia
  215. MUDr. Peter Drobný lekár/ka rádiológ
  216. MUDr. Peter Fulop lekár/ka Vnútorné leklárstvo, kardiológia
  217. MUDr. Peter Gorel lekár/ka kardiológ
  218. MUDr. Peter Hraboš lekár/ka Klinická onkológia
  219. MUDr. Peter Kadlic lekár/ka v špecializačnej priprave v odbore oftalmologia
  220. MUDr. Peter Lauko lekár/ka chirurg
  221. MUDr. Peter Mikula lekár/ka rádiológ
  222. MUDr. Peter Puškár lekár/ka všeobecný lekár
  223. MUDr. Peter Štuller lekár/ka pediatria
  224. MUDr. Peter Wallenfels lekár/ka otorinolaryngológ
  225. MUDr. Peter Zuzák lekár/ka Klinický onkológ
  226. MUDr. Petr Gorun lekár/ka Nefrolog, internista
  227. MUDr. Petra Kukľová lekár/ka Vnútorné lekárstvo
  228. MUDr. PharmDr. Martina Gazdaricová lekár/ka pediatria
  229. MUDr. Porubská Martina lekár/ka Pediater
  230. MUDr. Rastislav Michlík lekár/ka psychiater
  231. MUDr. Renáta Vištanová lekár/ka neurológ
  232. MUDr. Silvia Sudzinová lekár/ka Neurológia
  233. MUDr. Silvia Turkovičová lekár/ka bez špecializácie, zaradená v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  234. MUDr. Simon Najar lekár/ka Neurolog
  235. MUDr. Sorkovská Dagmar lekár/ka Onkológ
  236. MUDr. Stanislav Janota, PhD, CSc. lekár/ka Pediater
  237. MUDr. Stanislava Komorášová lekár/ka sekundárny lekár
  238. MUDr. Stela Papcunova lekár/ka Anestez.a intenzivna medicina
  239. MUDr. Tereza Klottonova lekár/ka Lekar v atestacnej priprave v odbore psychiatria
  240. MUDr. Terézia Dragunová lekár/ka Psychiatria
  241. MUDr. Terézia Janíková lekár/ka všeobecné lekárstvo
  242. MUDr. Terézia Kapinayová lekár/ka Rádiológ
  243. MUDr. Terézia Kráľová lekár/ka Pediater
  244. MUDr. Tomáš Nemessányi, MPH. lekár/ka Imuno-alergologia
  245. MUDr. Veronika Jakubčiaková lekár/ka neurológ
  246. MUDr. Veronika Kočišová lekár/ka pediater
  247. MUDr. Veronika Kotlebová lekár/ka Anesteziologička
  248. MUDr. Veronika Mihalikova lekár/ka
  249. MUDr. Veronika Princíková lekár/ka bez špecializácie, zaradená v odbore FBLR
  250. MUDr. Veronika Smereková lekár/ka Angiológ
  251. MUDr. Viktória Hanušínová lekár/ka Stomatológ
  252. MUDr. Zrebna Jana lekár/ka
  253. MUDr. Zuzana Ambrósová lekár/ka pediatria
  254. MUDr. Zuzana Behúnová lekár/ka Rádiológ
  255. MUDr. Zuzana Červeňová lekár/ka Pediater
  256. MUDr. Zuzana Fülöpová lekár/ka Vnútorné lekárstvo – v príprave
  257. MUDr. Zuzana Hanakovičová lekár/ka
  258. MUDr. Zuzana Kalavska, PhD, MPH lekár/ka Pediatria
  259. MUDr. Zuzana Pospíchalová lekár/ka Pediatria
  260. MUDr. Zuzana Svetlošáková, PhD. lekár/ka Oftalmológ
  261. MUDr. Zuzana Ulman lekár/ka
  262. MUDr. Andrej Hrádocký lekár/ka Pediater
  263. MUDr. Anna Makarova lekár/ka Endokrinolog
  264. MUDr. Bc. Viera Skarbová, MBA lekár/ka Klinický onkokóg
  265. MUDr. Daria Rábarová, PhD. lekár/ka Anestéziológia a intenzívna medicína
  266. MUDr. Hedviga Vinceová lekár/ka Geriatria
  267. MUDr. Katarína Tomeková lekár/ka
  268. MUDr. Lenka Podmajerská lekár/ka
  269. MUDr. Ludmila Benderová lekár/ka Všeobecný lekár
  270. MUDr. Mária Baránková lekár/ka pneumológia a ftizeológia
  271. MUDr. Maria Čisarikova lekár/ka stomatolog
  272. MUDr. Mária Králiková lekár/ka Onkológ
  273. MUDr. Martin Hrádocký lekár/ka pediater-nefrológ
  274. MUDr. Martina Kozárová lekár/ka Vnútorné lekárstvo
  275. MUDr. Miroslava Lukačovičová lekár/ka radiačný onkológ
  276. MUDr. Oľga Bašová lekár/ka pediatria a dorastové lekárstvo
  277. MUDr. Petra Wallenfelsova lekár/ka Endokrinolog
  278. MUDr. Pňačková Anna lekár/ka atestačná príprava v odbore FBLR
  279. MUDr. Robert Adamov PhD. lekár/ka chirurgia
  280. MUDr. Roman Rippel lekár/ka geriater
  281. MUDr. Rosinský Andrej lekár/ka anesteziológia
  282. MUDr. Tatiana Komová lekár/ka Klinická onkológia
  283. MUDr. Terezia Mišiková Laurincová lekár/ka
  284. MUDr. Veronika Jakubčiaková lekár/ka neurológia
  285. MUDr. Zuzana Stripajová lekár/ka anestéziológ
  286. MVDr. Andrej Hudáč lekár/ka
  287. Bc. Mgr. Katarína Demočková Dentálna hygienička
  288. Bc. Mária Kocáková dentálna hygienička
  289. Alžbeta Mareková Detská sestra
  290. Ingrid Rozgoňová Detská sestra
  291. Mgr.Viera Kacmarska Detská sestra
  292. Martina Belišová Detská sestra
  293. Zuzana Peškovä Detská sestra
  294. Mgr. Mária Jackulíková, Phd. detská sestra
  295. Mária Farkašová Diplom.operačná sestra
  296. Dagmar Červeňanská DMTL Diplomovaný medicínsko technický laborant
  297. Bc. Mária Tarandová Endoskopická sestra
  298. Mgr. Zuzana Vallušová Farmaceut/ka
  299. Dorota Timková Farmaceut/ka
  300. Katarína Vojtechová, PharmDr. Farmaceut/ka
  301. Mgr. Oľga Gorelová Farmaceut/ka
  302. Mgr. Lenka Bartošová Farmaceut/ka
  303. PharmDr. Dominika Talarovicova Farmaceut/ka
  304. Mgr.Zuzana Murcková Farmaceut/ka
  305. Mgr. Veronika Okruhlicová Farmaceut/ka
  306. PharmDr. Veronika Mičuchová Farmaceut/ka
  307. Albína Paliderová Farmaceut/ka
  308. Zuzana Onderková Farmaceut/ka
  309. PharmDr. Ondrej Ralbovský Farmaceut/ka
  310. Mgr. Dominik Balko Farmaceut/ka
  311. PharmDr. Marián Skočík Farmaceut/ka
  312. Mgr. Mária Banasová Farmaceut/ka
  313. PharmDr. Mária Polačková Farmaceut/ka
  314. Mgr. Bartošíková Magdaléna Farmaceut/ka
  315. Ján Trubiansky Farmaceut/ka
  316. Mgr. Dominika Turbekova Farmaceut/ka
  317. PharmDr. Gabriela Greifová Farmaceut/ka
  318. Mgr. Jana Lešková Farmaceut/ka
  319. Jozefína Šmátralová Farmaceut/ka
  320. PharmDr.Bursova Maria Farmaceut/ka
  321. Mgr. Veronika Saloňová Farmaceut/ka
  322. Mgr. Zuzana Saloňová Farmaceut/ka
  323. Mgr. Alžbeta Ellingerová Farmaceut/ka
  324. PharnmDr. Iveta Mózes Farmaceut/ka
  325. PharmDr. Zuzana Zaymusová Farmaceut/ka
  326. Magdaléna Príbelská Farmaceut/ka
  327. Mgr. Nikoleta Pešeková Farmaceut/ka
  328. Mgr. Michaela Patková Farmaceut/ka
  329. Magdalena Birasova Farmaceut/ka
  330. PharmDr.Silvia Filiczky Farmaceut/ka
  331. Mgr. Jakub Varga Farmaceut/ka
  332. Mgr. Anna Penteková Farmaceut/ka
  333. Mgr. Filip Tomek Farmaceut/ka
  334. PharmDr. Ivana Fričová Farmaceut/ka
  335. PharmDr. Silvia Pavlíková Farmaceut/ka
  336. PharmDr. Veronika Nemčeková Farmaceut/ka
  337. Mgr. Jozef Filípek Farmaceut/ka
  338. Mgr.Andrea Baloghová Farmaceut/ka
  339. ThLic. Mariana Petričková, PhD. Farmaceutická laborantka
  340. Františka Majernickova Farmaceutický laborant
  341. Dominika Jajčišinová farmaceutický laborant
  342. Bc. et Bc. Milan Závodský fyzioterapeut
  343. Veronika Gažíková Bc Fyzioterapeut
  344. Lucia Pavlíková Fyzioterapeut
  345. Bc. Karolína Predáčová Fyzioterapeut
  346. Livia Hunakova Fyzioterapeut
  347. Mgr. Monika Búriová Laboratórny diagnostik
  348. Mária Goldírová laboratórny diagnostik
  349. Veronika Lašová, FCP NaPro konzultant pre neplodnosť
  350. Eva Bohynikova Opatrovateľka
  351. Andrea Malatincova Operačná sestra
  352. Mária Richvalská operačná sestra
  353. Mgr.Zuzana Dobšinská operačná sestra – gynekológia
  354. Žaneta Mojzešová Pôrodná asistentka
  355. Bc. Michaela Gonosová Pôrodná asistentka
  356. Bc. Alena Havková Pôrodná asistentka
  357. Veronika Kalabusová Pôrodná asistentka
  358. Mgr.Helena Ufnarova Pôrodná asistentka
  359. Bc. Lucia Pavlinská Pôrodná asistentka
  360. Bc. Zuzana Kazimírová Pôrodná asistentka
  361. Júlia Trebuňaková Pôrodná asistentka
  362. Bc. Veronika Mliečková Pôrodná asistentka
  363. Mária Lipkošová Mgr. Pôrodná asistentka
  364. Lenka Papsova Pôrodná asistentka
  365. Mgr.Anna Majerčáková Pôrodná asistentka
  366. PhDr. Jozef Mulík, PhD. Praktická sestra
  367. PhDr. Peter Šulák Psycholog
  368. Melánia Árvayová Rehabilitačný pracovník
  369. Janka Rzepielová Sanitár
  370. Ondřej Necas Sanitár
  371. Viera Kostyalova Sestra
  372. Bc. Veronika Benkova Sestra
  373. Eva Trandžíková Sestra
  374. Bc. Barbora Bobokova Sestra
  375. MDDr. Peter Liška lekár/ka Zubný lekár
  376. Mgr. Miroslava Harišová Sestra
  377. Bc. Denisa Najar Sestra
  378. Mgr. Silvia Lengová, MPH Sestra
  379. Mária Kyselová Sestra
  380. Renáta Mitterová Sestra
  381. Bc. Henrieta Juščáková Sestra
  382. Mgr. Jana Stasová Sestra
  383. Mgr. Katarina Hrklova Sestra
  384. Mgr.Veronika Lašová Sestra
  385. Marianna Šikyňová Sestra
  386. Mgr. Katarína Andrejková Sestra
  387. Mgr. Kristína Šaffová Sestra
  388. Štefánia Janusová Sestra
  389. Bc. Jarmila Karšková Sestra
  390. Beata Ondrušová Bc. Sestra
  391. Hana Rajkovičová PhDr. Sestra
  392. PhDr. Eva Malíková Sestra
  393. Mgr. Maria Karaffova Sestra
  394. Bc. Miriam Hudáková Sestra
  395. Mgr. Martina Cingerová Sestra
  396. Agáta Onofrejová Sestra
  397. Jana Čampová Sestra
  398. Ľubomíra Ševčeková Sestra
  399. Margaréta Knapčíková Sestra
  400. Marta Hušlová, Mgr. Sestra
  401. Bc. Eva Ondisková Sestra
  402. Daniela Maceková Sestra
  403. Marta Balková Sestra
  404. Bc.Soňa Šujanovâ Sestra
  405. Anna Barošová,Mgr. Sestra
  406. Brigita Andrášiková Sestra
  407. Alena Hajzoková Mgr. Sestra
  408. Vasileňková Katarína diplomovaná všeobecná sestra
  409. Bc. Ľudmila Drotovánová Sestra
  410. Katarína Ďuďáková Sestra
  411. Mgr. Andrea Lešková Sestra
  412. Lucia Matisova Sestra
  413. Stanislava Sabova Sestra
  414. Bc. Anna Bajtošová Sestra
  415. Mgr.Eva Felberová Sestra
  416. MDDr. Peter Uličný lekár/ka Zubný lekár
  417. Mgr. Zuzana Buchtová Sestra
  418. Mgr. Lýdia Gondová Sestra
  419. Martina Vargová Sestra
  420. Bc. Jozefína Bašistová, Dipl.s. Sestra
  421. Anna Steeno Sestra
  422. Mgr. Monika Páleníková Sestra
  423. Mgr. Lenka Sládečková Sestra
  424. PhDr. Miriam Šofranková Sestra
  425. Mgr. Erika Hricová Sestra
  426. Juliana lešková Sestra
  427. Mária Kakaščiková Sestra
  428. Bc. Mária Venglarčíková Sestra
  429. Mgr. Viera Kelčíková Sestra
  430. Miroslava Bullova Sestra
  431. Mgr. Marcela Svatová Sestra
  432. Ľudmila Eliašová Sestra
  433. Monika Falatová Bc. Sestra
  434. Marta Kontrikova Sestra
  435. Bc. Gabriela Figeľová Sestra
  436. Iveta Poláková Sestra
  437. Anna Zemiaková Sestra
  438. Mgr.Marika Miriam Krafčíková Sestra
  439. Erika Čierňavová, Mgr. Sestra
  440. Mgr. Gabriela Vnučáková Sestra
  441. Mgr. Jarmila Berešíková Sestra
  442. Bc. Mária Semánková Sestra
  443. Mgr.Viera Jacová Sestra
  444. Bc. Monika Benejová Sestra
  445. Kamila Balcakova Sestra
  446. Dana Husková Sestra
  447. Zuzana Kuncová Sestra
  448. Irena Repková Sestra
  449. Bc. Mária Šubjaková Sestra
  450. Mária Malinová Sestra
  451. Kvetoslava Michalková Sestra
  452. Monika Laurová Mgr. Sestra
  453. Bc. Lucia Vojtasová Sestra
  454. Mgr. Margita Mackovicova Sestra
  455. Terezia Tacovska Sestra
  456. Mária Fučová Sestra
  457. Bc. Kamila Križová Sestra
  458. Zuzana Hyžová Sestra
  459. Mgr. Oľga Kelčíková Sestra
  460. Ľubica.Prancikova Sestra
  461. Jana Mayerová Sestra
  462. Mgr. Mária Janesová Sestra
  463. Eva Bednářová Sestra
  464. Mária Morochovičová Sestra
  465. Eva Pajonková, Mgr. Sestra
  466. Mat. Daša Chromiaková Sestra
  467. Mária Ragulová Mgr. Sestra
  468. Víta Johnová Sestra
  469. Mgr. Irena Širá Sestra
  470. Bc.Maria Lukačková Dipl. Sestra
  471. Anna Žilinská Sestra
  472. Mgr. Lenka Francistyová Sestra
  473. Maria Kutkova Sestra
  474. Mgr Sykorova Drahomira Sestra
  475. MDDr. Nikolas Šutor lekár/ka Stomatológ
  476. Mgr.Viera Polťáková Sestra
  477. Bc. Mária Supeková Sestra
  478. Mária Mičurová Sestra
  479. Alena Čukanová Sestra
  480. MDDr. Pavol Záhora lekár/ka Zubný lekár
  481. Alena Halmešová Sestra
  482. Sylvia Nagyova Bc. Sestra
  483. Bc. Lea Sýkorová Sestra
  484. Mária Záhorová PhDr. Mgr. Sestra
  485. Janka Štefanidesová, Mgr. Sestra
  486. Helena Vavrúšová, PhDr., PhD. Sestra
  487. PeaDr. Bc. Jana Dlugošová sestra-OAIM
  488. Mgr.Júlia Magušinová Vedúca sestra
  489. Mgr. Mária Bieliková Verejný zdravotník
  490. Renata Juhásová verejný zdravotník
  491. Mgr. Katarína Harvánková Verejný zdravotník
  492. Mgr. Nikola Jankovič Verejný zdravotník Epidemiológia
  493. Mgr. Marta Harnišová Všeobecna sestra
  494. Mgr. Gabriel Chromiak všeobecná sestra
  495. Mariana Moškova všeobecná sestra
  496. Katarína Bobušová všeobecná sestra
  497. Mgr. Marcela Maťhová všeobecná sestra
  498. MDDr. Ján Záhora lekár/ka Zubný lekár
  499. Vincent Ružička Zachranar
  500. Miroslav Valek Záchranár
  501. Monika Košuthová Zdravotná laborantka Hematologia a transfuziológia
  502. Daniela Prekopová Zdravotná laborantka Hematológia a transfúziológia
  503. Edita Benková Zdravotnícky asistent
  504. Erika Medvecká Zdravotnícky asistent
  505. Mgr. Imrich Bakši zdravotnicky záchranár
  506. Tomáš Justh Zdravotnícky záchranár
  507. Bc. Štefan Timko zdravotnícky záchranár
  508. Mgr. Iveta Ždiľová Zdravotník
  509. Alena Balážikova Bc. Zdravotný laborant
  510. Helena Čagáneková Zubný technik
  511. Ľubica Illová MGR. ženská sestra
  512. Mgr. Mária Jackulíková Phd Sestra
  513. Bc. Silvia Brisudová Sestra Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, onkológia
  514. Mária Kurčáková Sestra OAIM
  515. Maria Brhelova Sestra
  516. PharmDr. Ľudmila Gočová Farmaceut/ka
  517. PharmDr. Mária Cibičková Farmaceut/ka lekárenstvo
  518. Katarína Koprdová Sestra OAIM
  519. Ing. Klára Ševčíková Sestra urgentná zdravotná starostlivosť
  520. Bc. Mariana Valičková Zdravotnícky záchranár
  521. Mgr jana Mikulová Sestra Chirurgická
  522. Mária Budajová Sestra
  523. Mgr. Katarína Mrmusová Sestra domáca hospicová starostlivosť
  524. Mariana Gondeková Sestra
  525. MUDr.Magdaléna Perichtová lekár/ka detský neurológ
  526. Bc. Veronika Magušinová Sestra
  527. MUDr.Ivan Palúch lekár/ka internista
  528. Bc. Andrea Voľanská Sestra Onkológia
  529. MUDr. Marek Lafférs lekár/ka radiačná onkológia
  530. MUDr. Michaela Zrebná lekár/ka bez špecializácie
  531. MUDr. Pavel Bician lekár/ka pediater, detsky onkológ
  532. Anna Mišeková Sestra anesteziológia
  533. Marta Varholikova Sestra Onkologia
  534. Mgr.Zuzana Šupolíková Sestra
  535. MUDr. Jakub Gorel Lekár/ka všeobecný lekár
  536. MUDr. Ľudmila Gorelová Lekár/ka pediater
  537. MUDr. Marek Krivošík, Lekár neurológ
  538. MUDr. Alla Fulopova, Lekár nefrológ
  539. PharmDr. Marián Majda, Farmaceut
  540. PharmDr. Peter Majda, Lekárnik
  541. MUDr. Andrej Hradocký, Lekár/pediater

  Ďakujeme všetkým za podporu

  V dnešnej dobe je prejavom veľkej odvahy verejne sa postaviť za hodnoty, najmä v tak citlivej oblasti, akou je ochrana života najmenších z nás. Veľmi pekne preto ďakujeme za ochotu podporiť tento list a apelovať tak z pozície odborníka, s odbornými argumentami na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zlepšili situáciu nenarodených detí a ich mamičiek. ĎAKUJEME.

  Projekty pomoci matkám v núdzi

  Nie je pravda, že ľudia, ktorí chránia najmenších z nás – nenarodených, iba moralizujú. Veľká vďaka všetkým, ktorí podávajú pomocnú ruku konkrétnym mamičkám a pomáhajú im zvoliť si život. Jednotlivcom, skupinám i organizáciám. Aj týmto: